NSF kåra Langeland til årets anlegg når rulleskianlegget vart opna

Postet av Førde IL den 16. Okt 2017

Fleire hyggelege ovveraskingar då rulleskianlegget på Langeland vart offisielt opna søndag 15.10.17. Skipresident Erik Røste hadde med seg prisen for "årets anlegg 2017", og Sparebanken Sogn og Fjordane kom med gåvesjekk på heile 350.000 til utviklinga av skiskyttaranlegget - det neste store delprosjektet på Langeland.

F.v. Kjetil Bjørset (styreleiar Langeland Skisenter), Mathias Råheim (ordførar Gaular kommune), Jenny Følling (fylkesordførar), Olve Grotle (ordførar Førde kommune) og Ole Jakob Sande (Langeland Skisenter).

Opning og Anleggspris

Skipresident Erik Røste og fylkesordførar Jenny Følling stod for snorklippinga då rulleskianlegget på Langeland vart offisielt opna søndag. Skipresidenten overrekte også årets Anleggspris til skisenteret.

Ein stor dag - Dette er ein stor dag for oss, og det har vore ein lang prosess fram mot realisering av anlegget understreka styreleiar i Langeland Skisenter, Kjetil Bjørset, i samband med opninga.

- Vi har lagt ned eit stort stykke arbeid og investert nærare 10 millionar kroner i rulleskianlegget, difor er det ekstra stas å bli tildelt skiforbundet sin anleggspris. Dette er eit synleg bevis på at vi har gjort mykje riktig i prosessen, og at anlegget etterkvart framstår som både tidsriktig og moderne, sa Kjetil Bjørset etter at skipresidenten hadde overrekt prisen.

Skipresident Erik Røste (t.v.) saman med styreleiar i Langeland Skisenter Kjetil Bjørset.

I vurderinga av kven som skulle motta årets anleggspris var det to anlegg som landa på lik poengsum ved vekting gjennom følgjande kriteriar:

At anlegget har gode løysningar i forhold til heilårsbruk

At det er tilrettelagt for god variasjon av aktivitetar

At utforming gjer det attraktivt for topp- og breiddesegmentet

At det er etablert gode løysninger for å sikre snø

I begrunnelsen for kvifor Langeland Skisenter vart tildelt prisen saman med Linderudkollen i Oslo heiter det:

Dette skisenteret utgjer regionens viktigaste treningstilbod for si grein. Gjennom dei siste åra har ein arbeida svært målretta for å sikre både god vinter- og sommaraktivitet. Rulleskianlegget på 3,3 km med opning 15.oktober 2017 befestar posisjonen som eit tidsriktig heilårsanlegg, innretta også for tur- og sykkelaktivitet. Snøproduksjonsanlegget har optimalisert teknologi for god kapasitet. I utforming av anlegget er det god likevekt mellom topp- og breiddesegmentet. Sentralt på arenaen er område for skileik, og anlegget er det naturlege utgangspunkt for turløyper i flott fjellterreng.

Skipresident Erik Røste (t.v.), fylkesordførar Jenny Følling og styreleiar i Langeland Skisenter Kjetil Bjørset.

Skipresident Erik Røste under den offisielle opninga av rulleskianlegget ved Langeland Skisenter.https://www.skiforbundet.no/so...

https://www.firda.no/sport/for...Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.